Address: Bulevardi Zhan D’ark 5/1
title icon
Kërko informacion

Rreth Kartave

Për bizneset: Plotësoni formularin tonë për të marrë informacion të plotë në lidhje me kartat Nr. tel: +355 69 40 23 000 ose në email tonë info@europetrolalbania.com ekipi ynë do t’ju ndihmojë sa më shpejt të jetë e mundur.
Per porosi:
Shumicë : +355 69 20 40 983
Pakicë : +355 69 40 23 000

Kartës individuale mund ti vesh kufizime dhe detyrime të natyrave të ndryshme. Administratori përcakton sasinë e lëngut që do të përdorë për periudha të caktuara ose për zona të caktuara (pra mundet që të ketë edhe sasi të kufizuar mujore ose në ditë të caktuar si dhe mundet që të kryejë furnizime në pika ose në rrethe të caktuara). Ky menaxhim mund të bëhet nga vetë personi i autorizuar. Duke u pajisur nga ne me një llogari ju mund të bëni të gjitha këto lëvizje dhe të merrni raporte të detajuara. Çdo kartë mund të ketë sasi për çdo produkt dhe limite të përcaktuara për to. Gjithashtu kuptohet që opsioni pa limit është i përfshirë.
Limitet e përcaktuara mund të transferohen në karta të tjera ose zerohen në momentin që kërkohet.
Për çdo veprim të kryer në adresat e caktuara të email-it, vjen një mesazh informues me transaksionin e kryer të detajuar edhe me foton e kryer në pikën dhe momentin e shërbimit.
Në çdo moment mundet të marrësh faturën analitike të masterit si dhe individuale për kohë të caktuara.
Në çdo moment mundet që të shohësh të gjitha veprimet e kryera nga kartat si dhe mundet të nxjerrresh raporte të detajuara.

title icon
Informacion

Rreth Kartave

Ne aktualisht kemi bërë një ndarje për karta individuale dhe karta kompanie.
Me kartat (tollon elektronik), klienti furnizohet në çdo pikë karburanti EiDA që ofrohet shërbimi.

  • Kartat janë me parapagesë.

Rimbushja e kartës mund të paguhet me anë të bankës apo tek zyrat tona. Për çdo rimbushje ndiqen politikat e zbritjeve në varësi të sasisë së paguar.
Çdo operator mund të pajiset me një kartë. Kjo kartë ka të shënuar informacionin e detajuar për klientin dhe sasinë e lëngut që ka në përdorim.
Karta është e mbrojtur me kodin individual (PIN) që mund të ndërrohet nga personi që mban kartën.
Kompania siguron fshehtësi të të gjitha informacioneve të klienteve. Çdo informacion personal si dhe transaksion i kryer janë në mbrojtje nga kompania Jonë, në përputhje me legjislacionin shqiptar dhe atë europian për mbrojtjen e të dhënave personale. Respektojmë të gjitha të drejtat e klienteve për të dhënat personale sipas legjislacionit në fuqi.

Në rastin e kompanive krjohet një llogari Master dhe pastaj për çdo operator që është i përfshirë në këtë kompani sipas kushteve që parapërcaktohen nga kompania ,krijohen llogari të varura nga Masteri. Në këtë mënyrë personi i autorizuar, kontrollon në çdo veprim si kartën individuale ashtu edhe masterin.